Alergie pokarmowe, które mogą powodować zarówno łagodne, jak i ostre, zagrażające życiu reakcje alergiczne, dotykają 2-5 procent wszystkich dzieci. Niektóre badania wykazały, że wczesne wprowadzenie alergizujących pokarmów, takich jak orzeszki ziemne i jajka, może zmniejszyć ryzyko alergii pokarmowych u podatnych dzieci. Brakuje jednak dowodów na to, że może być skuteczna u dzieci w ogóle. Pracując w ramach badania PreventADALL, naukowcy z Karolinska Institutet, Uniwersytetu w Oslo, Karolinska University Hospital w Sztokholmie , Oslo University Hospital i Östfold Hospital Trust, zbadali obecnie, czy ryzyko alergii pokarmowej w wieku trzech lat lat można złagodzić, jeśli dzieci otrzymują regularne małe porcje żywności zawierającej orzeszki ziemne, mleko i jajka od trzeciego miesiąca życia.

Wyniki pokazują, że dzieci, które otrzymały wczesne smaki, miały 1,1% ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej na jeden z wprowadzonych pokarmów w wieku trzech lat, w porównaniu z 2,6% ryzykiem wśród dzieci, które nie miały wczesnego wprowadzenia pokarmu. Oznacza to, że 63 dzieci musi być narażonych na wczesne wprowadzenie pokarmów alergizujących, aby zapobiec alergiom pokarmowym u jednego dziecka.

Głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego było zmniejszone ryzyko alergii na orzeszki ziemne, najczęstszej alergii w badaniu, które wynosiło 0,7 procent w grupie interwencyjnej w porównaniu do 2,0 procent w grupie kontrolnej.

„Jest to znaczący efekt ochronny, biorąc pod uwagę, że obejmuje prosty środek zaradczy” – mówi Björn Nordlund, kierownik grupy badawczej w Departamencie Zdrowia Kobiet i Dzieci w Karolinska Institutet oraz pielęgniarka specjalistyczna w Szpitalu Dziecięcym Astrid Lindgren, gdzie szwedzka część badanie zostało przeprowadzone. „Wczesne wprowadzenie wyraźnie zmniejszyło ryzyko alergii na orzeszki ziemne, alergii, która trwa przez całe życie i która może powodować poważne reakcje i niepokój, co często wpływa na jakość życia”.

W badaniu wzięło udział 2397 dzieci z Norwegii i Szwecji, które zostały losowo przydzielone do jednej z czterech grup terapeutycznych. We wcześniej opisanej części badania naukowcy zbadali wpływ regularnych emolientów od drugiego tygodnia życia i/lub wczesnego wprowadzania pokarmu na wyprysk atopowy, który jest czynnikiem ryzyka późniejszych alergii pokarmowych.

Jedna grupa otrzymywała pokarm w postaci regularnych małych porcji masła orzechowego, mleka, pszenicy lub gotowanego jajka od trzeciego miesiąca życia, druga grupa otrzymała te same produkty plus nawilżające emolienty do skóry. Trzeciej z kolei podano tylko emolienty do skóry; a czwarty nie otrzymał specjalnego leczenia. Wszystkich rodziców wezwano do przestrzegania krajowych wytycznych dotyczących żywności.

Najpierw wprowadzono orzeszki ziemne, a tydzień później mleko krowie, a następnie owsiankę pszenną i jajko. Rodziców poinstruowano, aby pozwalali dziecku smakować jedzenie co najmniej cztery dni w tygodniu wraz z jego regularnym odżywianiem, a następnie zachęcano do kontynuowania podawania czterech pokarmów jako części regularnej diety dziecka po ukończeniu szóstego miesiąca życia.

Ponad 80 procent niemowląt uczestniczyło w badaniach kontrolnych do trzeciego roku życia, kiedy to zbadano obecność alergii na jeden z czterech pokarmów. Alergie pokarmowe rozpoznano u 44 niemowląt: 32 z alergią na orzeszki ziemne, 12 z alergią na jajka i 4 z alergią na mleko.

Alergia pokarmowa została zdiagnozowana u 14 (2,3 procent) z 596 niemowląt w grupie nieinterwencyjnej, 17 (3,0 procent) z 574 niemowląt w grupie z interwencją skórną, sześć (0,9 procent) z 641 niemowląt w grupie z interwencją pokarmową i u siedmiu (1,2%) z 583 niemowląt w połączonej grupie interwencyjnej. Ponieważ częstość występowania innych alergii niż na orzeszki ziemne była niska po trzech latach, badanie nie jest w stanie ustalić wpływu na ryzyko alergii związane z wszystkimi poszczególnymi pokarmami.

Zalecenia Szwedzkiej Krajowej Agencji ds. Żywności dotyczące karmienia niemowląt sugerują, aby dzieci mogły spożywać zwykłe jedzenie nie wcześniej niż w wieku czterech miesięcy, o ile ilości są na tyle małe, aby nie konkurowały z karmieniem piersią. Wydaje się, że wcześniejsze wprowadzenie do badania nie miało wpływu na karmienie piersią. Około 90 procent dzieci we wszystkich grupach było nadal karmionych piersią w wieku sześciu miesięcy.

W badaniu nie zidentyfikowano żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem i nie zaobserwowano poważnych reakcji alergicznych spowodowanych wczesnym wprowadzeniem.

„Na wszelki wypadek wprowadziliśmy orzeszki ziemne podczas wizyty w klinice w wieku trzech miesięcy, ale nie wydaje się to konieczne” – mówi dr Nordlund. „Nie zaobserwowaliśmy reakcji alergicznej w pierwszym kontakcie z orzeszkami ziemnym u dzieci, więc wydaje się, że jest tak samo bezpieczny jak inne pirodukty spożywcze w badaniu”.

Naukowcy twierdzą, że ich wyniki potwierdzają hipotezę, że wczesne i regularne wprowadzanie żywności alergizującej, a nie późniejsze wprowadzanie lub unikanie, może zmniejszyć ryzyko alergii pokarmowych.

„Opierając się na naszych wynikach i innych badaniach, możemy powiedzieć, że możliwe jest zmniejszenie ryzyka alergii pokarmowej poprzez regularne podawanie dzieciom małych porcji masła orzechowego od trzeciego miesiąca życia, a także wydaje się, że jest ono bezpieczne” – mówi dr. Nordlund.

Ograniczeniem badania jest to, że badana populacja miała nieco wyższy poziom wykształcenia i odsetek rodziców z alergiami niż populacja normalna. Naukowcy nie mogą dojść do wniosku, że lepiej jest wprowadzać pokarmy alergizujące po trzech miesiącach niż po czterech, ponieważ czas wprowadzenia był różny w grupie kontrolnej.

Źródło: medicalxpress.com