Jaskra, choroba, która dotyka prawie 70 milionów ludzi na całym świecie, jest czymś tajemniczym pomimo jej rozpowszechnienia. Niewiele wiadomo na temat pochodzenia tej choroby, która uszkadza siatkówkę i nerw wzrokowy oraz może prowadzić do ślepoty.

Nowe badanie przeprowadzone przez MIT i Massachusetts Eye and Ear wykazało, że jaskra w rzeczywistości może być zaburzeniem autoimmunologicznym. W badaniu na myszach naukowcy wykazali, że własne limfocyty T organizmu są odpowiedzialne za postępujące zwyrodnienie siatkówki obserwowane w jaskrze. Co więcej, te komórki T wydają się być przygotowane do atakowania neuronów siatkówki w wyniku wcześniejszych interakcji z bakteriami, które normalnie żyją w naszym ciele.

Odkrycie sugeruje, że możliwe jest opracowanie nowych metod leczenia jaskry przez blokowanie tej autoimmunologicznej aktywności - twierdzą naukowcy.

Geneza jaskry

Jednym z największych czynników ryzyka jaskry jest podwyższone ciśnienie w oku, które często występuje w miarę starzenia się ludzi, a przewody, które pozwalają na odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej i z oka zostają zablokowane. Choroba często na początku pozostaje niewykryta, pacjenci mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że chorują, dopóki nie utraconą połowy komórek zwojowych siatkówki.

Większość zabiegów koncentruje się na obniżaniu ciśnienia śródgałkowego. Jednak u wielu pacjentów choroba pogarsza się nawet po powrocie ciśnienia wewnątrzgałkowego do normy. W badaniach na myszach naukowcy stwierdzili ten sam efekt.

"To doprowadziło nas do przekonania, że wzrost ciśnienia musi być wywoły przez coś progresywnego, a pierwszą rzeczą, która przyszła nam do głowy jest to, że musi to być odpowiedź immunologiczna" - tłumaczą naukowcy.

Aby przetestować tę hipotezę, badacze szukali komórek odpornościowych w siatkówkach myszy i stwierdzili, że rzeczywiście stwierdzili obecność limfocytóq T. Jest to niezwykłe, ponieważ migracja limfocytów T do siatkówki jest normalnie zablokowana przez wąską warstwę komórek nazywaną barierą krew-siatkówka, właśnie po to by zapobiec stanom zapalnym oka. Naukowcy odkryli, że gdy ciśnienie wewnątrzgałkowe rośnie, limfocyty T są w stanie w jakiś sposób przedostać się przez tę barierę do siatkówki.

Następnie immunolodzy zajęli się dalszymi badaniami, by odkryć jaką rolę mogą odgrywać limfocytyT w jaskrze. Naukowcy wytworzyli wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe u myszy, które cierpiały na niedobór limfocytów T, wówczas odkryto, że wzrost ciśnienia wywołał jedynie niewielkie uszkodzenie siatkówki, ponadto choroba nie postępowała dalej po tym, jak ciśnienie w oku powróciło do normy.

Dalsze badania wykazały, że celem limfocytów T związanych z jaskrą są zwane białkami szoku cieplnego, które pomagają komórkom reagować na stres lub obrażenia. Zwykle limfocyty T nie powinny być ukierunkowane na białka wytwarzane przez gospodarza, ale naukowcy podejrzewali, że te komórki T były wcześniej eksponowane na bakteryjne białka szoku cieplnego. Ponieważ białka szoku cieplnego różnych gatunków są bardzo podobne, powstałe limfocyty T mogą reagować krzyżowo z białkami szoku cieplnego u myszy i człowieka.

Aby przetestować tę hipotezę poproszono Jamesa Foxa, profesora z Wydziału Inżynierii Biologicznej MIT i Wydziału Medycyny Porównawczej, którego zespół utrzymuje myszy bez bakterii. Naukowcy odkryli, że kiedy próbowali wywołać jaskrę u tych myszy wolnych od zarazków, myszy nie rozwinęły choroby.

Ludzkie połączenie

Badacze zwrócili się następnie do pacjentów z jaskrą. Po ich zbadaniu stwierdzili, że ci pacjenci mieli pięciokrotny prawidłowy poziom limfocytów T specyficznych dla białek szoku cieplnego - co sugeruje, że to samo zjawisko może również przyczyniać się do rozwoju choroby u ludzi. Dotychczasowe badania naukowców sugerują, że efekt nie jest specyficzny dla konkretnego szczepu bakterii, raczej ekspozycja na kombinację bakterii może generować komórki T, które celują w białka szoku cieplnego.

Jednym z pytań, które naukowcy zamierzają dalej zbadać jest to czy inne składniki układu odpornościowego mogą być zaangażowane w proces autoimmunologiczny, który powoduje jaskrę. Badacze rozważają również możliwość, że to zjawisko może leżeć u podstaw innych zaburzeń neurodegeneracyjnych i szuka sposobów leczenia takich zaburzeń poprzez blokowanie odpowiedzi autoimmunologicznej.

Źródło: sciencedaily.com