W Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie 8 listopada 2017 r. został uruchomiony tomograf komputerowy kupiony przez spółkę Szpitale Pomorskie za ponad 3 mln zł.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, tomograf Somatom Perspective firmy Siemens jest wyposażony w 64 rzędy ceramicznych detektorów pozwalających zobrazować do 128 warstw. Służy do wykonywania najbardziej zaawansowanych badań diagnostycznych metodą wielowarstwowej tomografii komputerowej. Zapewnia najwyższą wydajność i jakość obrazowania.

TK ma urządzenia peryferyjne, takie jak: strzykawka automatyczna, stacje lekarskie czy konsola technika. Strzykawka służy do dożylnego podawania środków kontrastowych. Pozwala programować szybkość oraz dawki środka kontrastowego, co dodatkowo podnosi jakość wykonywanych badań.

– Głównym atutem aparatu jest doskonała jakość obrazowania szczegółów anatomicznych. Dzięki temu będziemy mogli stawiać bardziej precyzyjne diagnozy – mówił Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich. – Oprócz doskonałej dokładności nowy tomograf jest też bardzo bezpieczny, dzięki zastosowaniu szeregu unikalnych rozwiązań badania są przeprowadzane przy użyciu możliwie najmniejszej dawki promieniowania bez strat dla jakości pozyskanego obrazu. System Shafire zawiera iteracyjny algorytm rekonstrukcji obrazu, automatycznie poprawiając jego jakość, rozdzielczość nisko-kontrastową oraz pozwala na redukcję dawki promieniowania nawet do 60 proc. Wszystkie użyte algorytmy powodują skrócenie czasu badania – skan długości 50 cm zajmuje jedynie 5.21 sekundy – dodał wiceprezes Zieleniewski.

W szpitalu w Wejherowie działa jeszcze jeden tomograf z 2005 r.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego