Po prawie trzech latach od pierwszego zabiegu w Kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń w Wejherowie wykonano setną trombektomię mechaniczną - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Trombektomia mechaniczna jest uznawana za najskuteczniejszą metodę leczenia udaru niedokrwiennego mózgu. W Polsce taka terapia poddawana jest badaniom pilotażowym. Niestety wejherowska placówka, pomimo dobrych wyników, nadal nie bierze udziału w pilotażu organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

– Co ważne, wyniki osiągane przez nasz interdyscyplinarny zespół kierowany przez dr Krzysztofa Pawłowskiego, nie ustępują wynikom osiąganym w najlepszych ośrodkach udarowych na świecie, a sam projekt, pomimo wszelkich przeszkód, jest kontynuowany i w systemie 24/7 zabezpiecza potrzeby pacjentów Oddziału udarowego w Wejherowie – informuje rzeczniczka spółki Szpitale Pomorskie Małgorzata Pisarewicz, w ramach której funkcjonuje kaszubska placówka.

Jak podkreśla ordynator Oddziału neurologii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie dr n.med. Alicja Mączkowiak, w postępowaniu medycznym czas reakcji zawsze odgrywał istotną rolę, ale w przypadku udaru niedokrwiennego mózgu ma on znaczenie decydujące.

– Skuteczne przywrócenie przepływu krwi w zamkniętej tętnicy w pierwszej godzinie od zdarzenia daje wysokie prawdopodobieństwo, że pacjent po udarze zachowa pełną sprawność funkcjonalną – wyjaśnia lekarka.

Setna trombektomia mechaniczna została wykonana przez zespół w składzie Krzysztof Pawłowski (kardiolog), Artur Dziadkiewicz (neurolog), Beata Wojtyła (pielęgniarka zabiegowa) i Bernadeta Topp (pielęgniarka anestezjologiczna).


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | Dorota Kulka