Organizatorami wydarzenia są Alzheimer’s Disease International oraz Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. W konferencji biorą także udział ambasadorki przeciwdziałania i walki z chorobą Alzheimera – Jej Wysokość Królowa Hiszpanii Zofia oraz Jej Królewska Wysokość Księżna Jordanii Muna al-Husajn.

Konferencja po raz pierwszy odbywa się w Polsce, w Krakowie.

Podczas trzydniowego spotkania zgromadzeni eksperci – lekarze, przedstawiciele świata nauki, reprezentanci organizacji pacjenckich oraz decydenci – dyskutują nad szerokim spektrum zagadnień związanych z leczeniem osób cierpiących na chorobę Alzheimera, oraz wsparciem zarówno pacjentów jak i ich opiekunów.

W swojej wypowiedzi wiceminister Konieczny poruszył narastający problem starzenia się społeczeństwa i związane z tym narażenie na różne formy otępienia. Zaprezentował też główne założenia tworzonej interdyscyplinarnej strategii wobec demencji. Spotkał się również ze środowiskiem lekarzy zajmujących się problematyką chorób neurodegeneracyjnych.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia