– Od czasu wejścia w życie dyrektywy transgraniczej do NFZ wpłynęły 102 wnioski o zwrot kosztów leczenia za granicą na kwotę ponad 2 mln zł, a większość z nich dotyczy usunięcia zaćmy – poinformował wiceminister Sławomir Neumann na posiedzeniu Senatu.

Zdaniem wiceministra może to wynikać z intensywnej promocji czeskich ośrodków okulistycznych.

Minister Neumann zapewnił, że resort chce umożliwić uzyskanie zwrotu kosztów leczenia tym pacjentom, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie polskiej ustawy. Dlatego zaproponował odpowiednią poprawkę.

Tłumaczył też, dlaczego w Polsce będzie obowiązywał roczny limit środków przeznaczonych na pokrycie kosztów leczenia za granicą. Jego zdaniem jest to konieczne, by zapewnić środki na leczenie w kraju.Źródło: www.podyplomie.pl