11 maja 2024r. Kalisz

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej „Wielkopolskie Spotkania z Geriatrią i Medycyną Paliatywną”, która odbędzie się w dniu 11 maja 2024 roku w Kaliszu.

W obliczu dynamicznego procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi opieki paliatywnej i geriatrycznej, uważamy, że konferencja ta może przyczynić się do podniesienia standardów opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz pacjentami wymagającymi specjalistycznej opieki paliatywnej.

Organizator Naukowy: Szpital w Ostrowie Wielkopolskim Oddział Geriatryczny i Paliatywny.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: dr n. med. Marek Widenka

Szczegóły >> icongress.pl