Rozpoczyna się drugi etap kompleksowej modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. We wtorek (27 czerwca) miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą, który przeprowadzi kapitalny remont modernizacyjny, połączony z adaptacją do nowych potrzeb, trzech pawilonów lecznicy.

Umowa dotyczy inwestycji w systemie „zaprojektuj i wykonaj” w obiektach, w których funkcjonują obecnie m. in. zakład rehabilitacji, dwa oddziały pulmonologiczne, poradnie przyszpitalne i pracownia serologiczna oraz apteka i administracja placówki. Powstaną nowoczesne, odpowiadające współczesnym standardom pomieszczenia na potrzeby łóżkowych oddziałów rehabilitacyjnych i poradni rehabilitacyjnej oraz oddziału geriatrycznego, a także szpitalnych biur.

Wykonawca, którym jest konsorcjum Molewski (jego liderem jest włocławska firma budowlana Molewski), ma na to rok (dla budynku administracyjnego) i czternaście miesięcy (pozostałe budynki). Koszt wyniesie 17 milionów złotych, część tej kwoty pokryją środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym inwestorem jest samorządowa województwa spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne

Inwestycja jest częścią przyjętej przez zarząd województwa kompleksowej modernizacji włocławskiej lecznicy. Jej pierwszym etapem było zmodernizowanie i wyposażenie otwartego w maju pawilonu dla oddziałów neurologicznego i okulistycznego, z dwiema okulistycznymi salami operacyjnymi, oraz związanych z nimi poradni specjalistycznych. Etap trzeci (obecnie w stadium przygotowywania przetargu, który wyłoni projektanta) to przedsięwzięcia w głównej części szpitalnego kompleksu. Przewidziane jest m. in. zbudowanie nowego skrzydła (połączy istniejące gmachy), w którym zostaną zlokalizowane izba przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, a także blok operacyjny i oddziały zabiegowe.

- Zaplanowane inwestycje to w istocie kompleksowa rozbudowa i modernizacja całej szpitalnej infrastruktury. W planach jest też stworzenie nowych oddziałów, m. in. hematologii i psychiatrii. W nowych murach oraz obiektach poddanych połączonemu z przebudową kapitalnemu remontowi staną nowe wyposażenie i nowoczesna aparatura medyczna – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego