Grupa naukowców z Kanady opublikowała na łamach amerykańskiego czasopisma „Neurology” wyniki swojej pracy, w której przebadała dzieci cierpiące na epilepsję pod kątem ich własnej oceny jakości życia i wpływu choroby na ich przyszłość. W badaniu brało udział 506 chorych dzieci.

W czasie przeprowadzonych badań naukowcy doszli do wniosku, że dzieci nie uważają samych napadów padaczkowych za najbardziej wpływające na jakość ich życia. Istotną rolę pełni dla nich obecność wsparcia ze strony rodziców.

Lekarze sugerują, że w opiece nad dziećmi w wieku 8 - 14 lat chorymi na padaczkę, kluczową rolę odgrywa wsparcie społeczne i zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju psychicznego. Samo kontrolowanie występowania napadów drgawkowych nie jest wystarczające, aby poprawić jakość życia małych pacjentów.

Więcej: pulsmedycyny.pl