Resort zdrowia opublikował wykaz obowiązujących opinii konsultantów krajowych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wraz z terminem ich obowiązywania.

Wykaz opinii konsultantów krajowych dotyczący wskazań pozarejestracyjnych leków można pobrać ze strony internetowej resortu zdrowia [Plik xlsx].


Źródło: Ministerstwo Zdrowia