Gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego podpisał z dr hab. inż. Januszem Wróblem, Dyrektorem Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM) List Intencyjny o wsparciu idei prowadzenia wspólnych badań badawczo-rozwojowych. - Rozpoczynamy współpracę z kolejnym partnerem naukowym, chcemy w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM oceniać i wdrażać w praktyce klinicznej innowacyjne rozwiązania diagnostyczno-terapeutyczne – mówi gen. Gielerak.

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM) jest wiodącym ośrodkiem w zakresie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej.

- Nasze badania koncentrują się między innymi na wprowadzaniu nowych technologii mających zastosowanie u chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego – mówił prof. nadzw dr hab. inż. Janusz Wróbel.

- Posiadamy duże doświadczenie w wytwarzaniu aparatury do diagnostyki i terapii chorób układu krążenia, intensywnego nadzoru chorych, monitorowania parametrów życiowych – dodał dr hab. inż. Adam Gacek, Pełnomocnik Dyrektora ITAM ds. Współpracy Naukowo-Przemysłowej – aby je wdrażać, potrzebujemy jednak współpracy z renomowanymi ośrodkami klinicznymi, jakim jest WIM.

- To nie przypadek, że kolejny partner naukowy z obszaru techniki jest zainteresowany współpracą z WIM - dodaje ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych – w naszej Klinice od wielu lat oceniamy przydatność kliniczną nowych technologii i szukamy takich rozwiązań, które zwiększą skuteczności leczenia i poprawią rokowanie naszych pacjentów.

- Kluczem do sukcesu w nowoczesnym świecie nauki jest współpraca wynalazców z lekarzami – mówi gen. Gielerak – chcemy tworzyć wspólne projekty badawczo-rozwojowe aby zdobycze techniki jak najszybciej przenieść „do łóżka chorego”.

Źródło: WIM