Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2023 r. Do egzaminu przystąpiły w całym kraju 8442 osoby, uzyskując średnio 163,3 punktu - poinformowało Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Maksymalny wynik wyniósł 192 a minimalny 61 punktów. Stu sześćdziesięciu (160) zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 195 - 5 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Komisja ds. zastrzeżeń Lekarskiego Egzaminu Końcowego w dniu 26 września 2023 roku rozpatrzyła 397 zastrzeżeń do 94 zadań.

Komisja podjęła decyzję o unieważnieniu pięciu zadań:

  • zadanie nr 96 w wersji I-ej, któremu odpowiada zadanie 121 w wersji II-ej;
  • zadanie nr 100 w wersji I-ej, któremu odpowiada zadanie 117 w wersji II-ej;
  • zadanie nr 110 w wersji I-ej, któremu odpowiada zadanie 107 w wersji II-ej;
  • zadanie nr 151 w wersji I-ej, któremu odpowiada zadanie 146 w wersji II-ej;
  • zadanie nr 195 w wersji I-ej, któremu odpowiada zadanie 198 w wersji II-ej;

Limit punktów wymaganych do zaliczenia testu wynosił 110.


Źródło: Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi