Centrum e-Zdrowia już po raz siódmy przeprowadziło wśród podmiotów leczniczych badanie, którego celem było ustalenie, czy są one przygotowane do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i wykorzystywania w ramach prowadzonej przez PWDL działalności rozwiązań z obszaru nowych technologii.

Badanie składające się z 45 pytań zostało zrealizowane w dniach 5 czerwca – 7 lipca 2023 r., techniką wywiadu wspomaganego komputerowo. Ankieta została rozesłana na adresy e-mail podmiotów wskazanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Łącznie w ramach VII edycji badania wpłynęło 12 360 wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych formularzy ankietowych.

CeZ podkreśla kwestię różnorodności badanej grupy (PWDL) ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – w badaniu wzięły udziały zarówno podmioty szpitalne, zatrudniające ponad 251 osób w zawodzie medycznym, jak i mniejsze jednostki: ambulatoryjne i POZ. Wskazywane przez podmioty w formularzu ankietowym odpowiedzi miały charakter deklaratywny.

Przez cały okres trwania badania podmioty mogły liczyć na wsparcie pracowników CeZ, którzy m.in. przygotowali instrukcję, jak poprawnie wypełnić ankietę, a także służyli pomocą na bieżąco odpowiadając na pytania, które wpływały na dedykowaną skrzynkę e-mail. Równocześnie uruchomiono infolinię, której konsultanci udzielali pracownikom podmiotów merytorycznego wsparcia.

Wyniki badania można pobrac ze strony Centrum e-Zdrowia [Plik PDF]

Źródło: Centrum e-Zdrowia