Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – Postępowanie w jaskrze – stan na dzień 10 czerwca 2014r. Wytyczne Towarzystw naukowych (w tym wytyczne PTO) nie stanowią obowiązującego prawa i nie określają jedynego właściwego postępowania, a są jedynie wyrazem poglądów grupy ekspertów z danej dziedziny, które to poglądy odzwierciedlają aktualny stan wiedzy oparty na dostępnych wynikach badań naukowych.


Wytyczne >> www.pto.com.pl