23-24 listopada 2018r. Poznań

Konferencja XII Wielkopolskie dni hipertensjologii odbędzię się w dniach 23-24 listopada 2018r. w Poznaniu. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Andrzej Tykarski a partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy pełni Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zaplanowane sesje:

Nadciśnienie pierwotne, wtórne czy metaboliczne
Nadciśnienie tętnicze a niewydolność serca
Jak zmierzyć sukces terapii hipoglikemicznej w cukrzycy typu 2 – implikacje dla lekarzy praktyków
ABPM – pułapki w praktyce
Dlaczego leczenie zespołu bezdechu sennego zaczyna przechodzić w ręce lekarzy sercowo-naczyniowych?
Aktualne możliwości diagnostyki i terapii w nadciśnieniu tętniczym naczyniowo-nerkowym
Metformina jako lek pierwszego wyboru terapii cukrzycy typu 2
Czy internista poradzi sobie z nadciśnieniem tętniczym?
Stany pilne i naglące w nadciśnieniu tętniczym
Czy czeka nas epidemia nadciśnienia tętniczego opornego?
Najczęstsze błędy w diagnostyce i terapii migotania przedsionków u chorego z nadciśnieniem tętniczym
Wytyczne ESC-ESH 2018 – jakie zmiany?
Czy wytyczne ESC-ESH 2018 wpłyną na wytyczne PTNT 2019?
Wytyczne ESC-ESH 2018 okiem Prezesa PTNT
Ostra i przewlekła niewydolność żylna u chorego z PAD - wskazówki terapeutyczne dotyczące leków flebotropowych i przeciwzakrzepowych
Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym – odrębności postępowania
Czego uczą nas duże badania epidemiologiczne w nadciśnieniu tętniczym?

Szczegóły>> termedia.pl