1-3 września 2017r. Toruń

XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów Pneumonologów i Immunologów Klinicznych odbędzie się w dniach 1-3 września 2017r. w Toruniu.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i Naukowego jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3 uczestnictwo w XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów Pneumonologów i Immunologów Klinicznych upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych.

Szczegóły >> symposion.pl