8-10 września 2022r. Kraków

Konferencja bedzie odbywać się stacjonarnie w Krakowie z możliwością on-line. Skierowana jest do lekarzy ze specjsalnością choroby wewnętrzne, nefrologia, diabetologia i transplantologia kliniczna oraz pielęgniarek nefrologicznych i na stacjach dializ.

Celem konferencji jest upowszechnianie najnowszych osiagnięć wiedzy nefrologicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Szczegóły >> krakowskie-dni-dializoterapii.pl