Jak w prosty sposób wyjaśnić skomplikowaną procedurę medyczną, jak powiedzieć pacjentowi, że dalsza terapia nie przyniesie spodziewanych rezultatów, jak poradzić sobie z jego negatywnymi emocjami, a czasem nawet agresją. Na zajęciach z udziałem pacjentów symulowanych studenci medycyny UJ CM będą podnosić kwalifikacje w zakresie umiejętności komunikacyjnych.

Pacjenci symulowani to osoby, które potrafią realistycznie odtworzyć historię przebiegu choroby, naśladując zachowania prawdziwego pacjenta. I to z ich emocjami będą sobie musieli radzić studenci.

– Zaangażowanie i szkolenie pacjentów symulowanych to duże wyzwanie organizacyjne, ale już w czasie pilotażu projektu jasno było widać, jak zwiększa to skuteczność zajęć i podnosi motywację studentów – mówi dr Stanisław Górski, koordynator zadania w Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJ CM. – W tej chwili to z pewnością największy i najbardziej zaawansowany tego typu projekt w Polsce.

– Rozwiązanie to testowaliśmy już od jakiegoś czasu, a jego wprowadzenie poprzedziliśmy wszechstronnymi szkoleniami asystentów w zakresie nauczania komunikacji, symulacji medycznej oraz pracy z aktorami – wyjaśnia dr Michał Nowakowski, kierownik Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM. – Korzystaliśmy z najlepszych rozwiązań stosowanych zagranicą, m.in. na uniwersytetach w Cambridge i Maastricht, a także interesujących polskich inicjatyw, takich jak Areopag Etyczny.

Dowodem na to, jak bardzo takie zajęcia są potrzebne jest fakt, że w corocznym raporcie OECD „Health at a Glance 2016” Polska zajęła ostatnie miejsce w kategorii umiejętności komunikacyjnych lekarzy.

Jak informuje Uniwersytet, pacjenci symulowani pomogą studentom maksymalnie zbliżyć się do sytuacji realnych, z jakimi będą się spotykać w swojej pracy zawodowej, kiedy na problemy kliniczne nałożą się trudności w rozmowach z pacjentami – konieczność przekazania złych informacji czy poruszanie tematów intymnych – podczas których mogą pojawić się złe emocje lub niezgoda na podjęcie proponowanego leczenia. Do najtrudniejszych zadań zostali zaangażowani aktorzy z doświadczeniem w treningu interpersonalnym liderów biznesu, gdzie metoda symulacji sytuacji trudnych od dawna jest uznawana za niezwykle efektywny sposób szkolenia.

Zgodnie z założonym planem, w semestrze letnim 2017 roku zorganizowanych zostanie 700 godzin zajęć z udziałem symulowanych pacjentów.

Inicjatywa jest możliwa dzięki projektowi „"Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji" współfinansowanemu przez UE ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum