W badaniach z wykorzystaniem dokumentacji medycznej pacjentów okazało się, że ludzie z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, którzy byli hospitalizowani z powodu manii, w przypadku wystąpienia aktywnej infekcji musieli być częściej leczeni antybiotykami niż osoby bez zaburzeń psychicznych. Chociaż naukowcy podkreślają, że ich badania nie wskazują przyczyny i skutku należy pamiętać, że zakażenie, stosowanie antybiotyków lub inne czynniki zmieniające w organizmie skład flory jelitowej mogą przyczynić się do zmiany zachowań u niektórych osób z zaburzeniami psychicznymi. Ich odkrycia, opublikowane 18 lipca w czasopiśmie Bipolar Disorders dowodzą, że system odpornościowy, tzw. oś jelitowo - mózgowa, a zwłaszcza mikrobiom bakteryjny każdej osoby, odgrywa ważną rolę w "przypływach i odpływach” objawów i zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń dwubiegunowych i schizofrenii.

"Potrzebne są dalsze badania, by to potwierdzić, ale z naszych analiz wynika, że jeżeli będziemy w stanie zapobiegać infekcjom i zminimalizować antybiotykoterapię u osób z chorobami psychicznymi, to będziemy mogli zapobiec występowaniu epizodów maniakalnych. Oznacza to, że powinniśmy skupić się na dobrej jakości opiece zdrowotnej i profilaktyce infekcji tej podatnej populacji oraz zwracać szczególną uwagę na takie rzeczy jak epidemie grypy, bezpieczne zachowania seksualne i infekcje dróg moczowych u kobiet", podkreślają badacze. Badania zespołu wynikły z długo obserwowanych połączeń między zakażeniami, jakością mikrobiomu i objawami choroby psychicznej. Na przykład liczne badania wykazały, że zmiany mikrobiomu u zwierząt doświadczalnych mogą zmienić zachowanie.

Ponieważ antybiotyki zabijają bakterie i mogą zakłócić skład mikrobiomu całego organizmu, naukowcy przyjrzeli się dokumentacji odnośnie stosowania antybiotyków u pacjentów leczonych w Sheppard Pratt - szpitalu psychiatrycznym w Baltimore - zarówno u pacjentów szpitalnych jak i przyjmowanych w trybie jednodniowym. Nieco ponad 64% pacjentów stanowiły kobiety, wszystkie w wieku od 18 do 65 lat. 234 osoby były hospitalizowane z powodu manii, 101 z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej, 70 z powodu poważnej depresji i 197 z powodu schizofrenii. Pacjenci przyjmujący antybiotyki otrzymywali szerokiej gamy leki, w tym tetracykliny, penicyliny, cefalosporyny, sulfonamidy, fluorochinolony i makrolidy na zakażenia skóry, układu oddechowego, układu moczowego i okolicy ust. Dla porównania zbadano 555 osób bez zaburzeń psychicznych, w tym 347 kobiet i 208 mężczyzn w wieku od 20 do 60 lat oraz zrobiono ankietę na temat ich aktualnego stosowania antybiotyków. Naukowcy oznaczali stosowanie antybiotyku jako pośredni sposób pomiaru obecności zakażenia poprzez sprawdzenie dokumentacji medycznej pacjentów oraz przez bezpośrednią rozmowę z ochotnikami grupy porównawczej.

Spośród osób hospitalizowanych z powodu manii, epizodów wzmożonej energii i nadaktywności, często związane z chorobą dwubiegunową, 18 uczestników (7,7%) brało antybiotyki, w porównaniu do zaledwie 1,3% grupy kontrolnej, czyli 5 razy więcej. Z drugiej strony 3% osób hospitalizowanych z powodu schizofrenii, 4% osób hospitalizowanych z powodu depresji dwubiegunowej i 2,9% osób hospitalizowanych z powodu dużej depresji stosowało antybiotyki.

Naukowcy zbadali, czy miejsce infekcji, takie jak jama ustna, skóra lub układ oddechowy są skorelowane z hospitalizacją i okazało się, że nie ma to znaczenia, chociaż 15 kobiet miało infekcje dróg moczowych, które nie występują w zasadzie u mężczyzn.

Naukowcy podają kilka motywów, jak zakażenia i stosowanie antybiotyków mogłoby bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wystąpienie objawów psychiatrycznych. Wśród możliwości podaje się, że zapalenie układowe wywołane przez stan zapalny może prowadzić do wystąpienia objawów psychiatrycznych lub to antybiotyki zakłócają mikrobiom jelit poprzez zabijanie "dobrych bakterii", które również mogą mieć wpływ na umysł poprzez wzmożenie stanu zapalnego, jeśli jest obecnych więcej "złych bakterii".

Zespół badawczy poszukuje obecnie sposobu, jak połączenia te mogą właściwie działać. Na przykład jedno badanie analizuje, czy hamowanie stanu zapalnego w jelitach przez probiotyki u osób z chorobą psychiczną zapobiegnie nawrotom epizodów maniakalnych.


Więcej: sciencedaily.com