Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zaktualizowane szczegółowe instrukcje, związane z wydawaniem kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

Aktualizacja dotyczy: Instrukcji postępowania w celu uzyskania dostępu do systemu Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, Szczegółowych instrukcji postępowania związanego z wydaniem kart DiLO oraz Szczegółowych instrukcji postępowania związanego z dalszymi etapami rejestracji kart DiLO.


Szczegóły na stronie NFZ: nfz.gov.pl