Długoterminowe badanie opublikowane w Internecie w British Journal of Ophthalmology wykazało, że zanieczyszczenie powietrza wiąże się ze zwiększonym ryzykiem postępującej i nieodwracalnej utraty wzroku, znanej jako zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, w skrócie AMD. Jeśli te odkrycia zostaną potwierdzone, mogą utorować drogę nowym opcjom leczenia.

AMD jest główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty wśród osób po pięćdziesiątym roku życia w krajach o wysokim dochodzie, a liczba dotkniętych nią osób ma osiągnąć 300 milionów do 2040 roku. Znane czynniki ryzyka rozwoju tej choroby to starszy wiek, palenie papierosów i obciążenie genetyczne. Biorąc jednak pod uwagę, że zanieczyszczenie powietrza wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób serca i układu oddechowego, naukowcy chcieli dowiedzieć się, czy może to być również związane ze zwiększonym ryzykiem AMD.

Naukowcy oparli się na danych 115 954 brytyjskich uczestników badania przeprowadzonego przez Biobank (UKBB) w wieku 40-69 lat, którzy na początku tego badania w 2006 roku nie mieli żadnych problemów ze wzrokiem.

Uczestnicy zostali poproszeni o zgłoszenie wszelkich diagnoz AMD stwierdzonych przez lekarza. Zmiany strukturalne w grubości i/lub liczbie receptorów światła w siatkówce wskazujące na rozwój zwyrodnienia plamki żółtej stwierdzono u 52 602 osób. Miary zanieczyszczenia powietrza obejmowały pyły zawieszone (PM2,5), dwutlenek azotu (NO2 ) i tlenki azotu (NOx ).

Oficjalne informacje o ruchu, zagospodarowaniu terenu i topografii zostały wykorzystane do obliczenia średniego rocznego poziomu zanieczyszczenia powietrza pod adresami domowymi uczestników.

Spośród ogólnej liczby uczestników badania u 1286 (nieco ponad 1%) zdiagnozowano zwyrodnienie plamki żółtej. Spośród 52 602 osób, których oczy zostały zbadane, 75% osób z kliniczną diagnozą AMD miało objawy tej choroby oczu w obrazowaniu siatkówki w porównaniu z zaledwie 12% osób bez klinicznej diagnozy AMD.

Po uwzględnieniu potencjalnie istotnych czynników, w tym podstawowych warunków zdrowotnych i stylu życia, analiza danych wykazała, że wyższa ekspozycja na pył zawieszony (PM2,5) była związana z wyższym (8%) ryzykiem AMD, podczas gdy wszystkie inne zanieczyszczenia, z wyjątkiem większych cząstek stałych wiązały się ze zmianami w strukturze siatkówki. Jest to badanie obserwacyjne i na podstawie jego ciężko jest ustalić przyczyny rozwoju choroby.

Naukowcy sugerują, że zanieczyszczenie powietrza może być prawdopodobnie związane z AMD poprzez stres oksydacyjny lub stan zapalny. „Ogólnie rzecz biorąc, nasze odkrycia sugerują, że zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza drobnymi cząstkami stałymi lub cząstkami powstałymi w wyniku spalania, może wpływać na ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej”.

„Jest możliwe, że obserwowane cechy strukturalne mogą być niezwiązane z AMD, ale związane z toksycznym uszkodzeniem siatkówki wywołaną zanieczyszczeniem. Jednak kierunek zależności między zanieczyszczeniem powietrza, a AMD i związaną z nią grubością warstwy siatkówki wskazuje na większe narażenie związane z zanieczyszczeniem powietrza.”- wyjaśniają.

„Nasze odkrycia potwierdzają coraz większą liczbę dowodów na szkodliwe skutki zanieczyszczenia powietrza, nawet przy stosunkowo niskiej ekspozycji. Jeśli się one potwierdzają, to potwierdzałoby to pogląd, że zanieczyszczenie powietrza jest ważnym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej”.- podsumowują.

Źródło: medicalxpress.com