Naukowcy badają związek zanieczyszczenia powietrza związanego z ruchem drogowym i objawami lęku dziecięcego poprzez techniki neuroobrazowania.

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza jest powszechnie uznawanym problemem zdrowotnym na świecie związanym z powikłaniami u osób cierpiących na astmę i choroby układu oddechowego, a także z chorobami serca i zwiększonym ryzykiem udaru, a według Światowej Organizacji Zdrowia odpowiada za miliony zgonów rocznie . Pojawiające się obecnie dowody sugerują, że zanieczyszczenie powietrza może również wpływać na metaboliczny i neurologiczny rozwój dzieci.

Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z Centrum Medycznego Szpitala Dziecięcego w Cincinnati i Uniwersytetu w Cincinnati dotyczą korelacji między narażeniem na zanieczyszczenie powietrza związane z ruchem drogowym (TRAP = traffic related air pollution) a występowaniem zaburzeń lękowych w dzieciństwie, patrząc na zmiany neurochemiczne zachodzące u dzieci w wieku przedszkolnym.

„Najnowsze dane wskazują, że centralny układ nerwowy jest szczególnie podatny na zanieczyszczenia powietrza, co sugeruje ich rolę w etiologii zaburzeń psychicznych, takich jak lęk lub depresja” - mówi dr Kelly Brunst, adiunkt w Katedrze Zdrowia Środowiskowego w College of Medicine i główny autor badania.

„To pierwsze badanie wykorzystujące neuroobrazowanie do oceny narażenia na zanieczyszczenie powietrza związane z ruchem drogowym, analizy dysregulacji metabolitów w obrębie mózgu i uogólnionych objawów lękowych u zdrowych dzieci” - mówi dr Brunst.

Badanie zostało opublikowane przez czasopismo Environmental Research.

Naukowcy ocenili wyniki badań obrazowych 145 dzieci w średnim wieku 12 lat, patrząc konkretnie na poziomy mioinozytolu wykrytego w mózgu za pomocą specjalistycznej techniki MRI, spektroskopii rezonansu magnetycznego. Mio-inozytol jest naturalnie występującym metabolitem obecnym głównie w wyspecjalizowanych komórkach mózgu zwanych komórkami glejowymi, który pomaga w utrzymaniu ich objętości i równowagi płynów w mózgu oraz służy jako regulator hormonów i insuliny w organizmie. Wzrost poziomu mioinozytolu koreluje ze zwiększoną populacją komórek glejowych, która często występuje w stanach zapalnych.

Okazało się, że wśród osób narażonych w bliskiej przeszłości na wyższe poziomy zanieczyszczenia powietrza związanego z ruchem drogowym, wystąpił znaczny wzrost mioinozytolu w mózgu w porównaniu z tymi z niższą ekspozycją na TRAP. Badacze zaobserwowali również wzrost stężenia mioinozytolu w przypadku bardziej uogólnionych objawów lękowych. „W grupie o intensywniejszym i niedawnym narażeniu zaobserwowaliśmy o 12% częściej pojawiające się zaburzenia lękowe”, mówi dr Brunst.

Dr Brunst zauważyła jednak, że obserwowany wzrost zgłaszanych uogólnionych objawów lękowych w tej grupie normalnie rozwijających się dzieci był stosunkowo niewielki i prawdopodobnie nie wystarczy do postawienia klinicznej diagnozy zaburzenia lękowego. „Myślę jednak, że może to mieć większy wpływ na zdrowie populacji ... że zwiększone narażenie na zanieczyszczenie powietrza może wywołać reakcję zapalną mózgu, o czym świadczą wzrosty, które zaobserwowaliśmy w przypadku mioinozytolu,” twierdzi dr Brunst. „Może to wskazywać na fakt, że niektóre populacje są bardziej eksponowane na osiągnięcie gorszych wyników w kontekście zaburzeń lękowych”.

Źródło: sciencedaily.com