Szpital Powiatowy w Zawierciu otrzymał 17 egzemplarzy 5-stronnicowych Kart Praw Pacjenta, napisanych alfabetem Braille'a i tym samym zasilił nieliczne grono placówek w kraju, które posiadają kartę w formacie dostosowanym do osób z dysfunkcjami wzroku.

Jak poinformowała placówka, arkusze są podarunkiem od Stowarzyszenia na rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”

- Szpital nieustannie dąży do poprawy zarówno jakości leczenia, jak i komfortu pacjentów. Dużym udogodnieniem dla osoby niewidomej jest fakt, że może wszystko sama przeczytać. Ma poczucie, że trafiła do miejsca, gdzie zadbają o jej potrzeby - podkreśla Dyrektor Szpitala Anna Pilarczyk-Sprycha

Karty Praw Pacjenta napisane alfabetem Braille'a stanowią wydruki na folii w formacie A4. Arkusze wkrótce trafią na Izbę Przyjęć, Oddziały- w tym SOR oraz Poradnie.


Źródło: Szpital Powiatowy w Zawierciu