Nowe badanie Eurobarometr na temat zdrowia psychicznego wykazało, że dziewięciu na dziesięciu respondentów (89 proc.) uważa, że promocja zdrowia psychicznego jest równie ważna jak promocja zdrowia fizycznego. Jednocześnie mniej niż połowa respondentów uważa, że osoby cierpiące na problemy związane ze zdrowiem psychicznym mają taki sam dostęp do opieki jak osoby cierpiące na inne choroby. Ponadto w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy prawie połowa respondentów (46 proc.) doświadczyła problemów emocjonalnych lub psychospołecznych, takich jak odczuwanie depresji lub lęki. Według badania ponad połowa z nich (54 proc.) nie uzyskała pomocy od specjalisty w związku z problemem zdrowia psychicznego. Wyniki te pokazują, że zasadnicze znaczenie ma kontynuowanie prac nad zdrowiem psychicznym na szczeblu UE.

Rosnąca presja na zdrowie psychiczne

Opublikowane badanie Eurobarometr potwierdza, że niedawne wydarzenia, takie jak pandemia COVID-19, agresja Rosji na Ukrainę, kryzys klimatyczny oraz inne czynniki presji społecznej i gospodarczej, pogorszyły i tak już niski poziom zdrowia psychicznego w Europie. Przed pandemią COVID-19 co szósta osoba w UE cierpiała na problemy związane ze zdrowiem psychicznym, a sytuacja pogorszyła się. Większość respondentów odpowiedziała, że ostatnie wydarzenia na świecie w pewnym stopniu wpłynęły na ich zdrowie psychiczne (44 proc.) lub w dużym stopniu (18 proc.).

Większość respondentów (60 proc.) uważa, że najważniejszymi czynnikami warunkującymi dobry stan zdrowia psychicznego są warunki życia, a następnie bezpieczeństwo finansowe (53 proc.). Około jedna trzecia Europejczyków uważa, że największy wpływ na dobrą kondycję psychiczną mają: kontakt z przyrodą i przebywanie na terenach zielonych (35 proc.), nawyki snu (35 proc.), aktywność fizyczna (34 proc.) i kontakty społeczne (33 proc.). We wszystkich państwach członkowskich zdecydowana większość uważa jednak, że korzystanie z mediów społecznościowych może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób UE może w największym stopniu przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego europejskich obywateli, największa część respondentów wskazała, że poprzez „poprawę ogólnej jakości życia” (45 proc.), a następnie „poprawę dostępu do diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne” (37 proc.) oraz „wspieranie zdrowia psychicznego osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji” (35 proc.).

Badanie Eurobarometr Flash przeprowadzono w okresie 14–21 czerwca 2023 r. Łącznie 26,501 respondentów w wieku co najmniej 15 lat z 27 państw członkowskich UE wzięło udział w wywiadach internetowych wspomaganych komputerowo.


Źródło: Komisja Europejska