Blisko 90 policjantów z całej Polski rozpoczęło w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie warsztaty pn. „Przygotowanie zespołów medycznych Policji do zabezpieczenia operacji policyjnych”. Przez kolejne dni funkcjonariusze będą szkolić się z taktyk i technik udzielania pomocy medycznej podczas zabezpieczania dużych imprez masowych, a także wezmą udział w symulacji z udziałem wielu poszkodowanych.

Celem warsztatów jest podniesienie poziomu umiejętności udzielania pomocy medycznej przez funkcjonariuszy Policji w trakcie operacji policyjnych związanych z zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonała Pani insp. dr Danuta Bukowiecka – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol, która w imieniu kierownictwa Uczelni przywitała wszystkich uczestników przedsięwzięcia. W słowach wstępu Pani Komendant podkreśliła ważną rolę jaką pełnią policyjni ratownicy, szczególnie podczas zabezpieczeń imprez masowych. Uzyskana podczas warsztatów wiedza i umiejętności przydadzą się funkcjonariuszom nie tylko w kontekście zbliżających się wydarzeń, ale również w procesie szkoleniowym w jednostkach macierzystych.

W przedsięwzięciu udział biorą policjanci pełniący służbę w zespołach medycznych Oddziałów i Pododdziałów Prewencji Policji, policyjni antyterroryści, a także nauczyciele jednostek szkoleniowych Policji zajmujących się tematyką ratownictwa medycznego.


Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie