Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze trafił właśnie do nowej lokalizacji. Po gruntowym remoncie znajduje się obecnie w pomieszczeniach, które zwolnił oddział pediatrii przeniesiony 1,5 roku temu do Centrum Zdrowia Matki Dziecka.

Oddział zyskał nie tylko nowy wygląd, ale również m.in. dodatkowe łazienki dla chorych, a także pomieszczenia, które umożliwiają w dobrych warunkach udzielanie informacji rodzinom pacjentów.

– To wszystko usprawni pracę personelu, polepszy opiekę nad pacjentem i zwiększy ich zadowolenie – podkreśliła dr n. med. Iwona Towpik, ordynator oddziału i konsultant wojewódzka ds. diabetologii.

Szpital otrzymał na to zadanie dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w wysokości 1 900 000 zł. Wartość całej inwestycji wyniosła ok. 1 960 235 zł.

Dr Marek Działoszyński, prezes zarządu szpitala, wyraził zadowolenie, że lecznica zyskała kolejny oddział, który będzie funkcjonować w nowych warunkach. – Oddajemy do dyspozycji gruntownie wyremontowane, wyposażone, usprawnione pomieszczenia po to, by efektywnie móc leczyć pacjentów. Pracowaliśmy nad znalezieniem lokalizacji, która spełni współczesne wymagania, a także da oddziałowi możliwość rozwoju – zauważył, dziękując samorządowi woj. lubuskiego za pomoc finansową w przeprowadzeniu remontu.


Źródło: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.