Po 16 latach profesor Robert Gałązkowski zakończył misję dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W poniedziałek (12 lutego) minister zdrowia Izabela Leszczyna przyjęła jego rezygnację i do czasu rozstrzygnięcia konkursu powierzyła pełnienie obowiązków dyrektora LPR Beacie Strzałkowskiej, zastępcy dyrektora ds. administracyjnych.

Robert Gałązkowski był dyrektorem od 2008 roku. Na stronie internetowej LPR poinformowano, że w czasie pełnienia przez niego tej funkcji Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nieustannie się rozwijało i przeszło wiele zmian. Wśród najważniejszych wymienić należy:

  • wymianę floty śmigłowców z Mi-2 na Eurocoptery EC 135,
  • zakup symulatora lotów,
  • budowę i modernizację baz HEMS,
  • wprowadzenie standaryzacji dotyczących zarówno sfery lotniczej jak i medycznej,
  • utworzenie nowych baz HEMS,
  • doposażanie załóg w najnowocześniejszy sprzęt medyczny,
  • zakup dwóch samolotów odrzutowych dla Samolotowego Zespołu Transportowego,
  • wydłużanie dyżurów w bazach HEMS o porę nocną,
  • zakup gogli noktowizyjnych,
  • modernizację śmigłowców do wersji P3.

„W czasie pełnienia przez Roberta Gałązkowskiego funkcji dyrektora rozwijała się również współpraca z innymi służbami: PSP, GOPR, TOPR, WOPR. Przez dwie kadencje był wybierany na członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego i Lotniczego Transportu Sanitarnego (EHAC). Jest to największa organizacja zrzeszająca lotniczych operatorów HEMS ze świata” - czytamy w wydanym komunikacie.

Robert Gałązkowski był też ekspertem w obszarze zabezpieczenia medycznego przy Rządowym Zespole do Spraw Przygotowania Wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016. Był zastępcą Przewodniczącego Zespołu Doradczego Wojewody Małopolskiego odpowiedzialnym za koordynację działań w sytuacjach nadzwyczajnych podczas Światowych Dni Młodzieży.

W okresie 29.10.2020 r. – 12.12.2022 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. koordynacji systemu pozaustrojowego utlenowania krwi u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu choroby COVID-19.

Prof. Gałązkowski od lat koordynuje też loty ewakuacyjne Polaków zza granicy do kraju. Od wtorku (13 lutego) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym odpowiada za Mobilną grupę zabezpieczenia medycznego.


Źródło: LPR