W Ministerstwie Zdrowia odbyła się wczoraj (24 września) druga część uroczystości wręczenia odznak „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Minister Marian Zembala uhonorował w ten sposób osoby, które zdecydowały się oddać do przeszczepienia swoje narządy, komórki lub tkanki.

Odznaki „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” są wręczane od 2010 r. Uroczystość uhonorowania Dawców to ważny element działań na rzecz rozwoju polskiej transplantologii, prowadzonych obecnie w ramach programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. W tym roku, w trakcie obydwu uroczystości, minister uhonorował 113 osób. Najmłodszy dawca miał 20 lat, a najstarszy – 73.

Specjalnymi gośćmi spotkania byli pacjenci i lekarze, którzy brali udział w pierwszym w Polsce łańcuchowym przeszczepie nerek. Głos zabrał także konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej prof. Lech Cierpka: „To największy dar, jaki jeden człowiek może dać drugiemu człowiekowi – ofiarowanie cząstki siebie (…). To dziedzina medycyny, która nie ma alternatywy”. Podkreślił, że transplantologia w Polsce rozwija się bardzo szybko. Wyraził również ogromną radość, że tak wielu ludzi decyduje się na tę formę pomocy innym. 

W tym roku do 31 sierpnia w Polsce odbyło się ponad 1000 operacji przeszczepienia narządów. Jednak mimo coraz większej liczby zabiegów i rozwoju medycyny transplantacyjnej, krajowa lista oczekujących na przeszczepienie nadal jest długa – pod koniec sierpnia na przeszczep czekało 1515 osób (894 z nich oczekuje na przeszczep nerki).


Źródło: mz.gov.pl