Polska uzyskała od Komisji Europejskiej gwarancję otrzymania 12 mld zł finansowego wsparcia projektu planu ratunkowego dla ochrony zdrowia. To niemal równowartość 20 proc. rocznego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uzyskane środki unijne zostaną przeznaczone na unowocześnienie naszego systemu ochrony zdrowia. Większość na inwestycje i modernizację oraz nowe wyposażenie szpitali, podstawową opiekę zdrowotną (POZ) i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS), kształcenie kadr medycznych i profilaktykę zdrowotną.

Ministerstwo Zdrowia ma dobry program w tym zakresie – ocenia Business Centre Club.

W 2014 r. został przyjęty „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Krajowe Ramy Strategiczne”. Dokument zawiera m.in. planowane działania finansowane w ramach środków krajowych i  unijnych w perspektywie lat 2014 – 2020.

Konkretnym kierunkiem realizacyjnym „Policy paper” zasługującym na poparcie wg. BCC są deklarowane kierunki działania nowego ministra zdrowia dotyczące:

  • prac nad ustawą o zdrowiu publicznym,
  • zmian w pakiecie onkologicznym (uproszczenie procedur diagnostyki i leczenia  onkologicznego),
  • opieki geriatrycznej z wykorzystaniem potencjału kadrowego lekarzy internistów,
  • szybkiej ścieżki specjalizacyjnej kształcenia lekarzy geriatrów,
  • zmian w medycynie ratunkowej dotyczącej szpitali (SOR).
Źródło: BCC