15 kwietnia w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono podsumowanie 3 miesięcy funkcjonowania pakietu onkologicznego. Jego pierwszą ocenę zaprezentowali minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, wiceministrowie Sławomir Neumann i Igor Radziewicz-Winnicki, prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia Barbara Więckowska, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Maciej Krzakowski oraz przedstawiciel środowiska pacjentów onkologicznych Szymon Chrostowski.

Minister zdrowia szczegółowo omówił etapy szybkiej ścieżki onkologicznej i sposoby ich finansowania. Poruszył też kwestie, które budzą największe wątpliwości – m.in. wyjaśnił, że pakiet onkologiczny nie zmienił wyceny Jednorodnych Grup Pacjentów w szpitalach, chemioterapii ani leków do chemioterapii.

W Ministerstwie Zdrowia przeanalizowano 11 pierwszych tygodni funkcjonowania pakietu (od 1 stycznia do 21 marca).

Obecnie szybką ścieżkę onkologiczną realizują (dane na 14 kwietnia):

 • 6,2tys. przychodni POZ (wszystkie podmioty);
 • 2,3 tys. przychodni AOS;
 • 487 szpitali (w tym wszystkie centra onkologii).
Jednym z głównych założeń pakietu onkologicznego było skrócenie diagnostyki i leczenia onkologicznego do 9 tygodni.  Do 21 marca 2015 r.:

 • wydano 80 482 karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
 • wykonano 6 089 diagnostyk wstępnych – 97,5% w terminie;
 • wykonano 11 100 diagnostyk pogłębionych – 87% w terminie;
 • odbyły się 18 903 konsylia – 99,5% w terminie.
Wśród planowanych zmian w pakiecie onkologicznym minister Arłukowicz wymienił:

 • zorganizowanie konkursów uzupełniających, aby dopuścić do udziału w pakiecie nowych świadczeniodawców;
 • włączenie do pakietu niektórych nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze oraz niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego
 • zwiększenie finansowania ryczałtów o 20% w AOS, jeśli pacjent będzie zdiagnozowany w ciągu 7 tygodni;
 • stworzenie nowych pakietów diagnostycznych;
 • uelastycznienie działania konsylium;
 • rozszerzenie listy świadczeń szpitalnych rozliczanych bez limitu (np. radioterapia paliatywna);
 • usprawnienie systemu informatycznego kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (np. 3 dni na wpis do systemu).


Źródło: mz.gov.pl