18 lutego 2023r. on-line

2. konferencja Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce klinicznej odbędzię sie w formie on-line w dnu 18 lutego 2023r. Przewodniczącym konferencji jest prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski.

Szczegóły >> sympomed.pl