20 lutego 2021r. on-line

VII edycja Warsztatów będzie odbywać się w wersji on-line. W ostatnim roku wiele nowości pojawiło się w kardiologii, coraz mocniej podkreśla się postępowanie wielospecjalistyczne zwłaszcza w pandemii COVID-19.

Patront naukowy i merytyoryczny nad konferencją: prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek FESC, FHFA; Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW oraz Prezes Elekt Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2019-2021.

Szczegóły >> wnslodz.pl