10 listopada w auli Szpitala Pediatrycznego w Łodzi odbyła się podwójna jubileuszowa uroczystość: 20-lecie Onkologii Dziecięcej w województwie łódzkim oraz pierwsza rocznica powstania diagnostycznego laboratorium genetycznego dla dzieci z chorobami nowotworowymi z terenu całej Polski – OncoLab im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podczas uroczystości uhonorowane zostały znakomite osobistości, które wspierają rozwój i działalność onkologii dziecięcej w woj. łódzkim. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajmuje się dziećmi ze chorobami onkologicznymi i hematologicznymi z całego woj. łódzkiego oraz diagnozuje i leczy dzieci z innych regionów kraju oraz z zagranicy. Jej pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności, a w ramach prowadzonych badań naukowych dążą do opracowania nowych metod wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz wczesnych symptomów powikłań leczenia. Ich celem jest też opracowanie metod badawczych pozwalających na optymalny dobór terapii dla konkretnego dziecka.

Nie było by to możliwe bez nowoczesnych i kosztownych narzędzi badawczych i doskonale wyposażonego laboratorium genetycznego. Dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od roku działa Centralne Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej OncoLab, w którym są diagnozowane dzieci z całej Polski. Prowadzone badania genetyczne pozwalają na indywidualny dobór terapii najskuteczniejszej dla konkretnego dziecka.

Na uroczystości byli obecni przedstawiciele organizacji pozarządowych wspierających rozwój onkologii dziecięcej w kraju: Jurek Owsiak z Fundacji WOŚP, reprezentanci Fundacji Krwinka oraz Fundacji Gajusz, a także Posłowie RP, przedstawiciele Władz Województwa i Miasta, Narodowego Funduszu Zdrowia i Władz Uczelni.


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Łodzi