09-12 maja 2021r. Lublin

W sytuacji znaczących ograniczeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną spowodowaną zachorowaniami na COVID-19 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Podjął jednomyślnie decyzję o zmianie terminu Zjazdu Towarzystwa i obchodów 100-lecia PTD na 9-12 maja 2021.

KOMITET NAUKOWY

Koordynatorzy:
prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
prof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska
prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Szczegóły >> www.termedia.pl