25-28 maja 2022r.

W sytuacji znaczących ograniczeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną spowodowaną zachorowaniami na COVID-19 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Podjął jednomyślnie decyzję o zmianie terminu Zjazdu Towarzystwa i obchodów 100-lecia PTD na 25-28.05.2022r.

KOMITET NAUKOWY

Koordynatorzy:
prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
prof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska
prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Strona konferencji >> termedia.pl