Lotnicze Pogotowie Ratunkowe rozpowszechniło wśród swoich załóg procedurę transportu pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19 wymagających terapii ECMO. Dzięki temu pacjenci będą mogli w szybszym czasie trafić do środków docelowych.

Zespoły z 5 ośrodków wyposażonych w ECMO, prof. Radosław Owczuk, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe połączyły siły. Efektem współpracy jest stworzenie procedury umożliwiającej transport śmigłowcem EC135 pacjentów zakażonych SARS CoV-2, u których doszło do ostrej niewydolności oddechowej.

Procedura zakłada trzy możliwości:

  1. transport Zespołu ECMO ze sprzętem w celu przeniesienia pacjenta do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności (lot z pacjentem podłączonym do ECMO)
  2. transport Zespołu ECMO ze sprzętem w celu przeniesienia pacjenta do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności (transport kołowy pacjenta podłączonego do ECMO)
  3. transport pacjenta do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności (lot z pacjentem niepodłączonym do ECMO).

Zakażeni koronawirusem, których zakwalifikowano do terapii z użyciem ECMO, trafią do jednego z pięciu "szpitali jednoimiennych":

  • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Z. Religi "Medinet"
  • Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
  • Z tych placówek pochodzą Zespoły, których specjaliści wykorzystują technikę pozaustrojowego utlenowania krwi.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Sprzęt do testów LPR udostępniło Centrum Terapii Pozaustrojowej Kliniki Kardiochirurgii Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Dzięki temu można było zweryfikować, czy przygotowane przez LPR systemy mocowania i zasilania w śmigłowcu spełniają swoje role i są bezpieczne.


Źródło: LPR