Już 50 przeszczep serca zrealizowano w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed kierowanej przez prof. Jana Rogowskiego.

Jak informuje Gdański Uniwersytet Medyczny, program przeszczepów serca i leczenia mechanicznym wspomaganiem jest realizowany od 2001 r., kiedy to dr hab. Piotr Siondalski wraz z zespołem kardioanestezjologów i kardiochirurgów z GUMed oraz z Instytutu Kardiologii w Aninie wykonał pierwsze wszczepienie mechanicznego wspomagania krążenia, a w roku 2006 wykonał pierwszy przeszczep serca na Pomorzu.

Od tego czasu w Gdańsku wykonano 50 przeszczepów serca i ponad 70 implantacji mechanicznych urządzeń ratujących pacjentów z niewydolnym układem krążenia.

Zespół realizujący program przeszczepiania serca tworzą obecnie chirurdzy: dr hab. Piotr Siondalski, dr Paweł Żelechowski, dr Magdalena Kołaczkowska, lek. Maciej Duda, dr Jacek Wojarski, lek. Wojciech Karolak, kardioanestezjolodzy pod opieką prof. Romualda Lango, pielęgniarki, instrumentariuszki i perfuzjoniści z Kliniki Kardiochirurgi i Chirurgii Naczyniowej GUMed.

Diagnostyka i kwalifikacja do leczenia mechanicznym wspomaganiem krążenia oraz przeszczepem serca, a także opieka długoterminowa jest możliwa dzięki doskonałej współpracy z I Katedrą i Kliniką Kardiologii, która prowadzona jest przez prof. Marcina Gruchałę. Między innymi cotygodniowe konsylia kardiologiczno – kardiochirurgiczne umożliwiają osiągnięcie najlepszej opieki nad chorymi ze skrajną niewydolnością krążenia i podejmowania odpowiedzianych decyzji w skrajnie trudnych sytuacjach medycznych. Niestety ogólnopolskim problemem jest deficyt dawców narządów, który dotyczy także naszego regionu.

Aktualne potrzeby i wyzwania powodują konieczność rozwoju transplantologii w Gdańsku w zakresie jednoczasowych przeszczepów serca i nerek, serca i płuc oraz przeszczepów płuc.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny