Osoby, których rodzice nadużywali alkoholu lub się rozwiedli, mogą być bardziej skłonne do podejmowania prób samobójczych niż osoby wychowywane w pełnych rodzinach czy przez rodziców niemających problemu alkoholowego.

Naukowcy z Columbia University oraz z New York State Psychiatric Institute przeanalizowali informacje zebrane w ramach badania NESARC od ok. 43 tys. osób w wieku 18 lat i więcej. Ponad 13,7 tys. z nich przeszło epizod depresji w jakimś momencie życia, z czego ponad tysiąc podjęło próbę samobójczą.

Wśród tych, którzy próbowali targnąć się na swoje życie 25 proc. przeżyło rozwód rodziców, a 46 proc. przyznało, że jeden rodzic lub oboje nadużywało alkoholu. Dla porównania, w całej przebadanej grupie odsetki te wynosiły odpowiednio 16 proc. i 21 proc.


W analizie uwzględniono takie czynniki jak wiek, płeć, rasę/przynależność etniczną, stan cywilny, wykształcenie, dochód w ostatnim roku, problemy z nadużywaniem alkoholu u badanych osób, występowanie u nich objawów depresji w ciągu życia, a także występowanie depresji u ich rodziców.

W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Polsce, samobójstwa pozostają poważnym problemem zdrowia publicznego. W USA co roku w ten sposób rozstaje się z życiem ok. 30 tys. osób. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w Polsce liczba samobójstw w ostatnim czasie wyraźnie wzrosła. W 2013 r. śmiercią samobójczą zmarło ponad 6097 osób, czyli o 1920 osób więcej niż rok wcześniej. Z powodu samobójstw ginie w naszym kraju więcej ludzi niż w wypadkach drogowych.

 

Źródło: www.medexpress.pl