Prezesi Towarzystw Lekarskich w poniedziałek (20 lipca) wystosowali apel o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, który również w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej poparł Prezes Andrzeja Matyja.

Treść apelu i lista popierających znajduje się poniżej.

Apel

Prezesów Towarzystw Lekarskich

o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Uczestnicy Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich apelują do władz ustawodawczych Rzeczypospolitej Polskiej o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. (ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).

Zmiana tego przepisu została wprowadzona w akcie prawnym, który jak wynika z tytułu nie był przeznaczony do dokonywania jakichkolwiek zmian w kodeksie karnym, bez konsultacji publicznych. Zlekceważono bardzo silny sprzeciw wobec wcześniejszej próby wprowadzenia tej oraz podobnych zmian zaostrzających odpowiedzialność karną lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia.

Znowelizowany przepis uniemożliwia złagodzenie rodzaju i wymiaru kary za działania nieumyślnie powodujące zagrożenie życia albo zgon pacjenta i wprowadza preferencję dla orzekania przez sądy kary pozbawienia wolności. Ta nowelizacja kodeksu karnego nawiązuje do skompromitowanej koncepcji utrzymującej błędnie, że zaostrzanie kar zmniejszy liczbę przestępstw. Jeszcze bardziej absurdalne i niezgodne z aktualną wiedzą byłoby twierdzenie, że zwiększanie odpowiedzialności lekarzy i personelu medycznego poprawi jakość leczenia i opieki nad pacjentami.

Co gorsze, doświadczenia w Polsce i w wielu krajach wskazują, że zaostrzanie odpowiedzialności personelu medycznego prowadzi do zmniejszenia dostępności usług medycznych związanych z dużym ryzykiem, do zwiększenia kosztów ochrony zdrowia i do dalszego obniżania zaufania we wzajemnych relacjach pacjentów z lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia.

Przyłączając się do bardzo licznych krytycznych stanowisk i opinii na temat tej niefortunnej nowelizacji wyrażonych przez samorządy zawodowe i ekspertów apelujemy o niezwłoczne jej uchylenie. Aby zapobiec szkodom, które zmienione przepisy nieuchronnie sprowadzą, apelujemy także o aktywne poparcie tego apelu do pacjentów, środowisk medycznych, prawników oraz do instytucji związanych z ochroną zdrowia.

Lista popierających apel w sprawie uchylenia nowelizacji art. 37a Kodeksu Karnego

 1. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 2. Naczelna Rada Lekarska

 3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej

 4. Polska Unia Onkologii

 5. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

 6. Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

 7. Polskie Towarzystwo Akupunktury

 8. Polskie Towarzystwo Alergologiczne

 9. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 10. Polskie Towarzystwo Badania Bólu

 11. Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej

 12. Polskie Towarzystwo Bioetyczne

 13. Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej

 14. Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

 15. Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki

 16. Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-twarzowej

 17. Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych

 18. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

 19. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

 20. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

 21. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

 22. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 23. Polskie Towarzystwo Farmakologiczne

 24. Polskie Towarzystwo Fizjologiczne

 25. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii

 26. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

 27. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

 28. Polskie Towarzystwo Hepatologiczne

 29. Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

 30. Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

 31. Polskie Towarzystwo Krioterapii

 32. Polskie Towarzystwo Leczenia Ran

 33. Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej

 34. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

 35. Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy

 36. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej

 37. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

 38. Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

 39. Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej

 40. Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

 41. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

 42. Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof

 43. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

 44. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

 45. Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

 46. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

 47. Polskie Towarzystwo Neurochirurgów

 48. Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej

 49. Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych

 50. Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

 51. Polskie Towarzystwo Okulistyczne

 52. Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 53. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

 54. Polskie Towarzystwo Pediatryczne

 55. Polskie Towarzystwo Periodontologiczne

 56. Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej

 57. Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

 58. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

 59. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

 60. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

 61. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

 62. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

 63. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

 64. Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej

 65. Polskie Towarzystwo Transplantacyjne

 66. Polskie Towarzystwo Wakcynologii

 67. Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu

 68. Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych

 69. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

 70. Towarzystwo Chirurgów Polskich

 71. Towarzystwo Internistów Polskich

Źródło: NIL
NIL