Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-04-21 01:47:07

Tagi: NIL

Stanowisko samorządów zawodów medycznych "przeciwko antagonizowaniu i deregulacji systemu"
10:59 18 KWI 20240

Stanowisko samorządów zawodów medycznych "przeciwko antagonizowaniu i deregulacji systemu"

W związku z wypowiedziami medialnymi Minister Zdrowia dotyczącymi roli zawodów medycznych, prezesi samorządów lekarskiego, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz fizjoterapeutów podjęli wspólne stanowisko, w którym sprzeciwiają się antagonizowaniu oraz sprowadzaniu...

14:04 18 KWI 20240

NIL: NFZ ukarał lekarzy, mimo że działali zgodnie z medycznymi wskazaniami

Zespół ekspertów ds. merytorycznej oceny preskrypcji preparatów mlekozastępczych przy Naczelnej Radzie Lekarskiej, po analizie konkretnych przypadków zastosowania przez danego lekarza preparatów mlekozastępczych i na podstawie dostarczonej przez lekarzy dokumentacji, uznał jednogłośnie, że istniały...

11:34 25 MAR 20240

NIL apeluje do lekarzy, by nie pracowali na uczelniach nieprzygotowanych do nauki medycyny

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski powiedział, że samorząd zachęca lekarzy, by nie podejmowali pracy na uczelniach, które nie są przygotowane do kształcenia studentów na kierunkach lekarskich. "Mamy też broń atomową, czyli możliwość uchwały o zakazie współpracy z takimi uczelniami" –...

12:49 18 MAR 20240

Prezes NRL do RPP: konieczna analiza respektowania praw pacjentów

Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że kierując się troską o wysoką jakość opieki zdrowotnej w Polsce prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zwrócił się do Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca z prośbą o zbadanie poziomu przestrzegania praw pacjenta w sytuacji, gdy świadczenia...

13:46 12 MAR 20240

Uwagi NRL ws. ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

„Odnośnie samego projektu rozporządzenia Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że kierunek zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia jest prawidłowy i zasługuje na poparcie” - czytamy w stanowisku NRL w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie...

09:05 19 LUT 20240

Wspólne posiedzenie Prezydiów NRL i NRPiP

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych połączyły siły na wspólnym posiedzeniu, aby omówić istotne kwestie dotyczące zawodów medycznych, które reprezentują. Wśród omawianych punktów znalazł się projekt stanowiska o odpowiedzialności karnej,...

07:39 15 LUT 20240

PNRL: Znajomość języka polskiego niezbędna do wykonywania zawodu lekarza w Polsce

12 lutego 2024 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło stanowisko w sprawie wydawania uprawnień lekarskich do wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego...

10:02 12 LUT 20240

PNRL o odroczeniu KSO

W razie przesunięcia terminu wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej, samorząd lekarski apeluje o rzetelną i skrupulatną weryfikacje założeń reformy i sposobu jej wdrożenia, tak aby dobro pacjentów onkologicznych nie było w najmniejszym stopniu zagrożone - czytamy w Stanowisku Prezydium Naczelnej...

14:02 01 LUT 20240

NIL: KKW przedstawiła projekt regulaminu wyborczego

Krajowa Komisja Wyborcza przedstawiła na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej projekt zmian regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania członków tych organów, wprowadzający m.in. tryb głosowania elektronicznego. Naczelna Izba Lekarska tłumaczy, że...

12:47 31 STY 20240

NIL: Projekt Kodeksu Etyki Lekarskiej oddany do konsultacji

Na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęto uchwałę o przedstawieniu do konsultacji samorządowych i społecznych projekt nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej. Jego nowelizacja ma na celu zapewnienie wysokich standardów etycznego postępowania w zawodzie lekarza oraz dostosowanie się do...