Rzecznik Praw Pacjenta w 25. rocznicę uchwalenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wystąpił do kierowników szpitali psychiatrycznych oraz szpitali wielospecjalistycznych z oddziałami psychiatrycznymi o podjęcie wzmożonych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przebywających na ich oddziałach.

Bartłomiej Chmielowiec podziękował za ich codzienną pracę na rzecz osób doświadczających kryzysu psychicznego i zapewnił o swoim pełnym wsparciu w zakresie wypracowywania rozwiązań systemowych, które pomogą w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

„Z uznaniem przyjmuję Państwa działania ukierunkowane na podnoszenie jakości udzielanych świadczeń i poprawę warunków lokalowych, w których pacjenci przebywają.” – napisał Rzecznik. „Praca w szpitalu psychiatrycznym wymaga od Państwa nie tylko szerokiej wiedzy, ale także zaangażowania, cierpliwości i odpowiedniego podejścia do pacjenta.” – dodał.

W swoim apelu Rzecznik Praw Pacjenta poprosił kierowników i pracowników szpitali psychiatrycznych m.in. o przegląd procedur wewnątrzszpitalnych, ocenę stopnia ich realizacji, sprawdzenie stanu infrastruktury oddziałów oraz zabezpieczeń mechanicznych uniemożliwiających wyrządzenie sobie krzywdy przez pacjentów.


Źródło: Biuro RPP