7 grudnia Rzecznik Praw Pacjenta podczas XII Międzynarodowego Kongresu: Nowe zjawiska w psychiatrii został nagrodzony Złotą Synapsą w kategorii Przyjaciel Psychiatrii.

Złota Synapsa jest to prestiżowa nagroda przyznawana w dziedzinie psychiatrii. Laureatami tej nagrody zostają wybitne osobowości, które dzięki swojej wiedzy oraz umiejętnościom przyczyniły się do rozwoju tej szczególnej dziedziny medycyny.

Celem plebiscytu jest wyróżnienie osób i instytucji działających w obszarze psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz prowadzących badania naukowe w tym zakresie. W kategorii Przyjaciel Psychiatrii zostaje nagrodzona osoba, która nie prowadzi działalności leczniczej lub naukowej, a swoimi działaniami wspiera opiekę psychiatryczną i walczy o prawa pacjentów. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Rada Naukowa Kongresu.

Dziękuję za przyznanie mi tej zaszczytnej nagrody. Złota Synapsa to podziękowanie, ale Złota Synapsa to również zobowiązanie. Zapraszam Państwa do współpracy na rzecz polskiej psychiatrii, a ze swojej strony chcę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść pokładanych w Rzeczniku nadziei. – powiedział Bartłomiej Chmielowiec podczas odbierania nagrody z rąk dr n. med. Sławomira Murawca.

Przez ostatni rok Rzecznik Praw Pacjenta podjął realny dialog ze środowiskiem psychiatrycznym, budując płaszczyznę współpracy i porozumienia. Organizowana w listopadzie br. konferencja jubileuszowa była w znacznej części poświęcona tematyce ochrony zdrowia psychicznego, a rok 2019 w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta będzie dedykowany polskiej psychiatrii.


Źródło: Biuro RPP