Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia, aby nie tylko nie ograniczać zakresu programu lekowego, ale dalej program rozwijać. Jedynie takie konsekwentne działania mogą w dłuższej perspektywie przynieść zahamowanie epidemii ślepoty wywołanej wAMD. Program lekowy jest zatem inwestycją w zdrowie Polaków - zwraca uwagę stowarzyszenia Retina AMD Polska w piśmie skierowanym do szefa resortu zdrowa.

– Pragniemy wyrazić ogromne zaniepokojenie wypowiedzią wiceministra Macieja Miłkowskiego w czasie posiedzenia zespołu Dialog dla Zdrowia w dniu 26 marca br. w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia względem programu lekowego leczenia wysiękowej postaci AMD – napisała Małgorzata Pacholec, Prezes Retina AMD Polska.

- Z wypowiedzi tej wynikało, że MZ zamierza ograniczyć zakres tego programu, zastępując go procedurą jgp B 84. Nasze obawy wynikają z faktu, że procedura ta posiada niską wycenę co uniemożliwia leczenie pacjentów lekami zgodnymi z ich wskazaniami do leczenia wAMD jak również nie zapewnia regularności podawania leku ani monitorowania rezultatów terapii - napisała.

Stowarzyszenie Retina AMD Polska uważa, że takie działanie spowoduje pogorszenie jakości leczenia pacjentów i zaprzepaszczenie osiągnięć programu lekowego.

- Uważamy bowiem, że funkcjonujący od trzech lat w Polsce program lekowy leczenia wAMD rozwija się bardzo dobrze. Skorzystało już z niego 30 tys. pacjentów. Jest on wielkim dobrodziejstwem, gdyż gwarantuje leczenie na najwyższym poziomie: zapewnia odpowiednią częstotliwość podań leku i monitorowanie choroby - napisano w liście do Łukasza Szumowskiego.

Stowarzyszenie poinformowało, że wcześniejsze doświadczenia z procedurą jgp B 02 wykazały, że leczenie to było nieefektywne choć wydano na nie bardzo dużo pieniędzy. Pacjenci nie byli dostatecznie zaopatrzeni w leki ani też nie byli objęci odpowiednią opieką medyczną. Retina AMD Polska w 2016 r. przekazało Ministerstwu raport z audytu leczenia wAMD, w którym wykazano wady leczenia w ramach procedury jgp.

– Rozumiemy działania Ministerstwa zmierzające do racjonalizacji wszystkich kosztów leczenia, ale analizując koszty programu lekowego nie można zapominać o ogromnych wydatkach, jakie musi ponieść Państwo na sfinansowanie kosztów niepełnosprawności osób, które tracą wzrok z powodu wAMD. Wiemy, że od wielu lat liczba takich osób stale rośnie – podkreśla Prezes Retina AMD Polska.

Stowarzyszenie informuje, że „ograniczenie dostępu do programu lekowego przyczyni się do powrotu czasów, w których jedynie zamożnych pacjentów stać było na leczenie zgodne z wytycznymi towarzystw naukowych”.

– Nie możemy do tego dopuścić! Apelujemy, aby nie tylko nie ograniczać zakresu programu lekowego, ale dalej go rozwijać, bo jedynie takie konsekwentne działania mogą w dłuższej perspektywie przynieść zahamowanie epidemii ślepoty wywołanej wAMD - napisano w liście do ministra zdrowia.


Źródło: Stowarzyszenie Retina AMD Polska