Aplikacja DrWidget Baza Leków– udostępniona przez firmę Polpharma, a wykonana i aktualizowana przez wydawnictwo LekSeek Polska –dostępna jest w 4 wersjach.

Aplikacja DrWidget dostępna jest on-line na stornie www.drwidget.pl , dla urządzeń mobilnych z systemem Android oraz iOS (Apple) , a także w wersji do pobrania dla systemu Windows.
Baza leków aplikacji DrWidget zawiera ponad 15 000 opisów produktów leczniczych.

Baza leków aplikacji DrWidget zawiera informacje takie jak:

 • opisy leków (skład, działanie, interakcje, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia specjalne, uwagi, sposób stosowania, ciąża i laktacja, przedawkowanie)
 • statusy leków
 • stopnie odpłatności za leki (100%, 30%, 50%, bezpłatne, ryczałt)
 • precyzyjne wskazania do refundacji dla odpowiednich odpłatności na podstawie ChPL (Charakterystyka produktu leczniczego) pkt 4.1.
 • substancje czynne (INN)
 • klasy anatomiczno-terapeutyczno-chemiczne leków (ATC)
 • choroby przewlekłe MZ
 • bezpłatne programy lekowe i chemioterapie
 • komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF)
 • ostrzeżenia dla kobiet w ciąży wg WHO
 • ostrzeżenia dla kierowców o upośledzającym działaniu leków
 • ostrzeżenia o środkach odurzających i substancjach psychotropowych
Aplikacja DrWidget Baza Leków posiada praktyczną wyszukiwarkę, która pozwala na wyszukiwanie leków wg poniższych kryteriów:

 • nazwy handlowej,
 • nazwy międzynarodowej (INN),
 • klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC).

Baza leków zawiera m.in ostrzeżenia dotyczące: wpływu na sprawność psychoruchową, środków odurzających z grupy I-N, substancji psychotropowych z grup II-P, III-P i IV-P.

Dzięki precyzyjnym wskazaniom umieszczonym pod danymi asortymentowo-cenowymi, aplikacja DrWidget Baza Leków pozwala na wyjątkowo szybkie dotarcie do informacji koniecznych do prawidłowego wypisania lub sprawdzenia przepisanej recepty lekarskiej.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z działaniem aplikacji DrWidget Baza Leków, zapraszamy od obejrzenia filmu DrWidget Mobilna Baza Leków.

Aplikacja DrWidget Baza leków aktualizowana jest zawsze w dniu poprzedzającym wejście w życie nowego obwieszczenia MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. - o godzinie 23.55.


Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia fanpage DrWidget na Facebook-u.