Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podczas posiedzenia, które odbyło się 17 kwietnia 2019 r., podjęła stanowisko w sprawie utworzenia zawodu asystenta lekarza.

Jak informuje Śląska Izba Lekarska, inicjatywa utworzenia zawodu asystenta lekarza zrodziła się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu – pomysłodawcą przeniesienia na grunt polski zawodu, który z powodzeniem funkcjonuje już w wielu krajach na świecie, jest dr hab. n. med. Michał Zembala.

ORL w Katowicach w pełni popiera inicjatywę utworzenia zawodu asystenta lekarza. Głównym celem tego przedsięwzięcia ma być usprawnienie pracy lekarzy i tym samym zapewnienie jeszcze lepszej opieki pacjentom, dlatego ŚIL wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznych w Katowicach podejmie dalsze działania zmierzające do utworzenia kolejnej grupy zawodowej na polskim rynku pracy.

- Istotnym jest przygotowanie programu edukacyjnego, umożliwiającego pozyskanie niezbędnych podstaw wiedzy medycznej, dokładnego programu kształcenia podyplomowego oraz stworzenie katalogu procedur i czynności medycznych, które będą leżały w kompetencji asystentów. Na zatrudnienie adeptów nowego zawodu liczyć będą, przede wszystkim, szpitale, a w szczególności oddziały zabiegowe. Biorąc czynny udział w procesie terapeutyczno-leczniczym, asystenci będą mogli odciążać lekarzy, czyniąc ich pracę bardziej efektywną i zwiększając dostępność lekarza dla pacjentów – powiedział prezes ORL w Katowicach Tadeusz Urban.


Źródło: Śląska Izba Lekarska