Amerykańskie Towarzystwo Fizjologiczne (American Physiological Society) wyróżniło nagrodą APSselect artykuł pt. "Chronic, low-dose TMAO treatment reduces diastolic dysfunction and heart fibrosis in hypertensive rats", opisujący badania prowadzone pod kierownictwem dr hab. Marcina Ufnala z Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM. Publikacja dotyczy wpływu TMAO - związku znajdującego się w rybach oraz wytwarzanego przez bakterie jelitowe, na układ krążenia w modelu nadciśnienia tętniczego.

W zespole naukowców prowadzących badania znajdują się, z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej: lek. wet. Tomasz Huć, dr Adrian Drapała, Marta Gawryś, dr Marek Konop, Klaudia Bielińska, Ewelina Zaorska, Emilia Sambrowska, z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych: Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik i prof. dr hab. Leszek Pączek oraz prof. Michał Dadlez z Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas, IBB PAN

Artykuł został opublikowany w American Journal of Physiology—Heart and Circulatory Physiology. Badania nad TMAO finansowane są ze środków Narodowego Centrum Nauk

Amerykańskie Towarzystwo Fizjologiczne to najstarsze (rok założenia 1887) i jedno z najbardziej prestiżowych amerykańskich towarzystw naukowych w dziedzinie nauk biomedycznych. Liczy ponad 10 000 członków i publikuje 15 prestiżowych czasopism naukowych.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny