Według nowych badań opublikowanych w Hypertension, czasopiśmie American Heart Association, regularne drzemki wiążą się z wyższym ryzykiem nadciśnienia tętniczego i udaru mózgu. Naukowcy z Chin zbadali, czy częste drzemki mogą być potencjalnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego i/lub udaru. Jest to pierwsze badanie, w którym wykorzystano zarówno długotrwałą analizę obserwacyjną uczestników, jak i randomizację Mendla.

„Wyniki te są szczególnie interesujące, ponieważ miliony ludzi codziennie decyduje się na drzemki”, mówi dr n. med. E Wang.

Badacze wykorzystali informacje z UK Biobank, dużej biomedycznej bazy danych i zasobów badawczych zawierających anonimowe informacje genetyczne, dotyczące stylu życia i zdrowia od pół miliona brytyjskich uczestników. UK Biobank zrekrutował ponad 500 000 uczestników w wieku od 40 do 69 lat, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii w latach 2006-2010. Regularnie dostarczali próbki krwi, moczu i śliny, a także szczegółowe informacje na temat ich stylu życia. Badanie częstotliwości drzemek w ciągu dnia miało miejsce 4 razy w latach 2006-2019 u niewielkiej części uczestników brytyjskiego Biobanku.

Grupa Wanga wykluczyła dane osób, które przed rozpoczęciem badania miały już udar lub wysokie ciśnienie krwi. To pozostawiło około 360 000 uczestników do przeanalizowania związku między drzemką, a pierwszymi zgłoszeniami udaru lub wysokiego ciśnienia krwi, ze średnim okresem obserwacji około 11 lat. Badanie wykazało:

  • Większy odsetek zwykłych drzemiących stanowili mężczyźni, mieli niższy poziom wykształcenia i niższy poziom dochodów oraz zgłaszali palenie papierosów, codzienne picie, bezsenność, chrapanie i bycie wieczornym w porównaniu z osobami, które nigdy lub czasami drzemią;
  • W porównaniu z osobami, które zgłosiły, że nigdy nie drzemały, osoby, które zwykle drzemią, miały o 12% większe prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia tętniczego i o 24% większe prawdopodobieństwo wystąpienia udaru;
  • Uczestnicy w wieku poniżej 60 lat, którzy zwykle drzemali, mieli o 20% wyższe ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego w porównaniu z osobami w tym samym wieku, które nigdy nie drzemały. Po 60 roku życia zwykła drzemka wiązała się z 10% wyższym ryzykiem nadciśnienia tętniczego w porównaniu z osobami, które nigdy nie drzemały;
  • Około trzy czwarte uczestników pozostało w tej samej kategorii drzemki przez całe badanie;
  • Wyniki randomizacji Mendla wykazały, że jeśli częstotliwość drzemek wzrosła o jedną kategorię (od nigdy do czasami lub czasami do zwykle), ryzyko nadciśnienia wzrastało o 40%. Wyższa częstotliwość drzemek była związana z genetyczną skłonnością do ryzyka wysokiego ciśnienia krwi.

„Może to być spowodowane tym, że chociaż sama drzemka nie jest szkodliwa, wiele osób, które sobie na nią pozwalają, może to robić z powodu złego snu w nocy. Zły sen w nocy wiąże się z gorszym zdrowiem, a drzemki nie wystarczą, aby to zrekompensować ”, powiedział dr Michael A. Grandner. „Badanie to odzwierciedla inne odkrycia, które ogólnie pokazują, że więcej drzemek wydaje się odzwierciedlać zwiększone ryzyko problemów ze zdrowiem serca i innych problemów”. Grander jest dyrektorem Programu Badań nad Zdrowiem Snu i Kliniki Medycyny Snu Behawioralnego oraz profesorem nadzwyczajnym psychiatrii na Uniwersytecie Arizony w Tucson.

Badanie ma kilka ważnych ograniczeń do rozważenia. Naukowcy zebrali tylko częstotliwość drzemek w ciągu dnia, a nie czas trwania, więc nie ma informacji, w jaki sposób lub czy długość drzemki wpływa na ciśnienie krwi lub ryzyko udaru. Ponadto częstotliwość drzemek była zgłaszana samodzielnie bez żadnych obiektywnych pomiarów, co sprawiało, że szacunki były niemierzalne. Uczestnicy badania byli głównie w średnim i starszym wieku z europejskim pochodzeniem, więc wyniki mogą nie być uogólniane. Wreszcie, naukowcy nie odkryli jeszcze biologicznego mechanizmu wpływu drzemki w ciągu dnia na regulację ciśnienia krwi lub udar mózgu.

Źródło: medicalxpress.com