Minister zdrowia wyda rozporządzenie, według którego prawo do wykonywania szczepień zachowają lekarze, pielęgniarki, położne oraz felczerzy bez konieczności odbywania kursów – poinformowała po spotkaniu w resorcie Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Zarówno pacjentów, jak i środowisko medyczne zaniepokoiły w ostatnim czasie doniesienia medialne oraz informacje o projektach resortu zdrowia (w związku z koniecznością wydania przez ministra - delegacja ustawowa - rozporządzenia w tym zakresie). Wynikało z nich, że nie każdy lekarz(w tym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) i nie każda pielęgniarka od 2016 roku będzie miała prawo kwalifikowania i wykonywania szczepień pacjentów! Podjęto już nawet liczenie - ile tysięcy lekarzy i pielęgniarek zostanie tego prawa pozbawionych.

- Od samego początku uznaliśmy takie posunięcia za absurdalne! Chociażby ze względu na koszty! Ile wówczas musiałoby być koniecznych szkoleń, a co za tym idzie - pieniędzy?! W całym tym zamieszaniu - jak zwykle - najbardziej poszkodowany byłby pacjent. Trzeba pamiętać, że szczepienia to nie tylko podstawowa opieka zdrowotna! To także SOR-y, ambulatoria chirurgiczne, gdzie szczepi się po urazach przeciw tężcowi. My lekarze PPOZ od początku staliśmy na stanowisku, że prawo do wykonywania szczepień każdy lekarz nabywa wraz z prawem wykonywania zawodu (ustawa o zawodzie lekarza), które daje prawo do profilaktyki, diagnozowania, leczenia, więc również do szczepień – podkreśla Bożena Janicka.

W dniu 12 sierpnia, po wnikliwej analizie w Ministerstwie Zdrowia (również z udziałem prawników resortu zdrowia) ostatecznie i jednoznacznie ustalono, że ustawodawca faktycznie nałożył na Ministra Zdrowia obowiązek wskazania rozporządzeniem osób uprawnionych, ale z listy na której znajduje się wiele zawodów medycznych, w tym np. fizjoterapeuta, rehabilitant, logopeda, psycholog, itd.

- Z trybu szkolenia, uzyskanego tytułu oraz prawa wykonywania zawodu wynika, że prawo do wykonywania szczepień na pewno mają: lekarz, pielęgniarka, położna oraz felczer! I takie właśnie rozporządzenie zostanie przygotowane w najbliższym czasie przez resort zdrowia i zakończy dywagacje oraz nadinterpretacje, które pojawiły się w ostatnich tygodniach niepokojąc nie tylko środowisko profesjonalistów medycznych, ale i pacjentów – dodaje prezes PPOZ.

Źródło: PPOZ