Według hinduskich naukowców itolizumab jest skutecznym i dobrze tolerowanym lekiem, który może być stosowany u pacjentów z łuszczycą.


Itolizumab jest nowym lekiem należącym do grupy humanizowanych przeciwciał monoklonalnych anty CD6. W ostatnim wydaniu Journal of the American Academy of Dermatology opublikowano pracę oceniającą bezpieczeństwo i skuteczność jego stosowania u pacjentów z umiarkowaną bądź ciężką przewlekłą łuszczycą plackowatą.

W badaniu uczestniczyło łącznie 225 pacjentów, którzy w randomizowany sposób zostali przypisani do grup otrzymujących itolizumab lub placebo. Przeciwciało było podawane albo przez 4 tygodnie w dawce 0,4mg/kg/tydz. a następnie 1,6mg/kg co 2 tygodnie (A), albo tylko w dawce 1,6mg co 2 tygodnie(B). Pacjenci z grupy placebo w 12 tygodniu badania zostali przepisani do grupy przyjmującej mniejszą dawkę leku. Po 12 tygodniach zostały ocenione postępy w leczeniu chorych. Okazało się, że co najmniej 75% poprawę PASI ( Psoriasis Area and Severity Index) stwierdzono u 27% chorych z grupy A i 36,4% z grupy B, podczas gdy w grupie placebo było to jedynie 2,3%. Kolejna analiza była wykonana po 28 tygodniach we wszystkich 3 grupach. Tym razem wyniki były bardzo podobne - PASI75 zostało osiągnięte u 46,1% pacjentów z grupy A, 45,5% w grupie B oraz 41,9% w początkowej grupie placebo. Co ciekawe, najwięcej efektów niepożądanych w pierwszych 12 tygodniach zgłaszali pacjenci z grupy placebo (odpowiednio było to: A-43%, B-38%, placebo 47%), również infekcje występowały najczęściej w tej grupie pacjentów (A-11,1%, B-8,9%, placebo-18,6%).

Wyniki badania potwierdzają, że itolizumab jest skutecznym i dobrze tolerowanym lekiem, który może być stosowany u pacjentów z przewlekłą łuszczycą plackowatą.

 

Źródło: www.edermatologia.pl