Mosquirix, pierwsza szczepionka przeciw malarii, która została przedłożona do prawnego zatwierdzenia, zyskała poparcie Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee on Medicinal Products for Human Use, CHMP) Europejskiej Agencji Leków.

Chociaż CHMP została utworzona w celu oszacowania jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów medycznych stosowanych w UE, może również ułatwić wprowadzanie nowych leków do krajów spoza UE. Po rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa i skuteczności Mosquirix, w porozumieniu z ekspertami ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), uznano, że korzyści płynące ze stosowania szczepionki przewyższają ryzyko w przypadku stosowania u dzieci zamieszkujących obszary wysokiego ryzyka malarii.

Malaria to choroba przenoszona poprzez ugryzienia komarów zakażonych pasożytami z rodzaju Plasmodium. Gatunek Plasmodium falciparum powoduje najcięższą postać malarii, która nieleczona może szybko stać się śmiertelna. Według raportu WHO z 2013 90% zgonów (głównie dzieci w wieku poniżej 5 lat) z powodu malarii na świecie odnotowano w Afryce. Mosquirix ma być przeznaczony do immunizacji dzieci w wieku od 6 tygodni do 17 miesięcy na obszarach, w których malaria o etiologii Plasmodium falciparum jest powszechna. Z uwagi na fakt, iż Mosquirix jest rekombinowaną szczepionką składającą się z białka z Plasmodium falciparum połączonego z antygenem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B, zapewnia jednocześnie ochronę przed zapaleniem wątroby typu B.

Skuteczność nowej szczepionki potwierdzono w dużym badaniu klinicznym przeprowadzonym w siedmiu afrykańskich krajach (Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kenia, Malawi, Mozambik i Tanzania). Preparat Mosquirix okazał się skuteczny w zapobieganiu malarii u nieco ponad połowy dzieci w wieku pomiędzy 5 a 17 miesięcy,  natomiast u mniej niż jednej trzeciej dzieci w wieku 6-12 tygodni. Poziom ochrony zapewniany przez szczepionkę zmniejsza się po roku od szczepienia.

Mosquirix nie zapewnia więc pełnej odporności na rozwój malarii, która maleje z czasem. W związku z tym konieczne będzie kontynuowanie stosowania moskitier impregnowanych repelentami i innych środków ochronnych zgodnie z aktualnymi zaleceniami. Uznano jednak, że pomimo tych ograniczeń, korzystna jest każda redukcja ryzyka zachorowania u dzieci mieszkających na terenach charakteryzujących się najwyższymi wskaźnikami śmiertelności z powodu malarii.
CHMP nadal będzie monitorować skuteczność i bezpieczeństwo Mosquirix podczas jego stosowania w praktyce klinicznej.


Źródło: news-medical.com