Prawie 300 000 osób na całym świecie co roku choruje na czerniaka złośliwego. Choroba ta jest najpoważniejszą formą raka skóry, a liczba zgłaszanych corocznie przypadków wzrasta, co sprawia, że rak skóry jest jedną z najczęstszych form raka w Szwecji. Zespół badawczy na Uniwersytecie Lund w Szwecji zbadał białko regulujące gen związany z przerzutami czerniaka złośliwego.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat opracowano nowe metody leczenia, które wykorzystują różne metody wzmacniania układu odpornościowego lub atakują określone komórki nowotworowe dla pacjentów z przerzutowym rakiem skóry. Wprowadzenie tych zabiegów wynika z lepszego zrozumienia rozwoju czerniaka. Nadal jednak brak jest wiedzy na temat tego, jak komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się na inne części ciała.

"Odkryliśmy, że specyficzne białko, zwane DDX3X, reguluje gen, który jest kluczowy dla rozwoju komórek barwnikowych w skórze. Gen ten nosi nazwę MITF. Wcześniej inni badacze odkryli, że MITF jest onkogenem swoistym dla czerniaka, tj. genem, który może wywołać rozwój nowotworów. Ogólna funkcja DDX3X była znana, ale związek z genem MITF nie był zrozumiały. Teraz rozumiemy więcej na ten temat", mówi Cristian Bellodi, który prowadził badania z Göranem Jönssonem.

Naukowcy z Lund zauważyli, że białko DDX3X nie wpływa na rozwój czerniaka złośliwego, ale odgrywa znaczącą rolę w agresywności guza. Poziom DDX3X u pacjenta może zatem służyć jako biomarker do przewidywania, jak trudna będzie choroba.

"Aktywność genu MITF określa specyficzne cechy komórek czerniaka, które są następnie związane z rokowaniem choroby. Im niższy poziom białka DDX3X w komórce nowotworowej pacjenta, tym bardziej agresywna jest choroba i tym gorsze będą prognozy", mówi Göran Jönsson, profesor onkologii molekularnej na Uniwersytecie w Lund.

Obaj badacze uważają, że potrzebna jest większa wiedza na temat tego, w jaki sposób gen MITF jest regulowany, aby zrozumieć mechanizmy stojące za tym, jak komórki nowotworowe poruszają się w organizmie, z myślą o przyszłości, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się raka i poprawić leczenie pacjentów z czerniakiem.

Źródło: sciencedaily.com